sábado, 29 de septiembre de 2012

Cal Aérea en Pasta

CAL AÉREA EN PASTA: Apuntes para su buen uso” – Ed. Joystuc, 2009 –Sònia Argano i Montserrat Guixeras.


Sinopsis:  Amb aquest llibre no pretenem fer una reivindicació romànticad’un antic material de construcció, sinó una posada en valor d’un material, la calç grassa, que malgrat el seu caràcter mil·lenari, és plenament vigent i fins i tot imprescindible per a la construcció en la societat actual preocupada, i amb raó, del medi ambient i de les emissions excessives de CO2.
La finalitat
 d’aquestes anotacions, ha estat d’una banda intentar trencar la confusió existent entorn d’un material noble, el funcionament del qual i ússemblen més un secret que simple coneixement teòric i pràctic, alhora que desmitificar la complexitat de la seva aplicació, ja que pensant que potser no sigui tan complicat utilitzar-ho, puguem començar a fer-ho.
Utilitzem
 materials de la “era del plàstic” pensant, inconscientment, tenirsuficients coneixements sobre el comportament de tots ells i de la sevadegradació, quan després dels últims 50 anys podem constatar els greusproblemes que comporten, tant mediambientals com a socials i econòmics.
A nivell
 mediambiental, solament resulta vàlida l’elecció d’un criteri que recolzi una indústria química neta, utilitzant recursos naturals i renovables.
www.soniaargano.com
La Calç

La calç és un dels materials més antics i valorats utilitzats per l'home per edificar, decorar i protegir les seves construccions, podent dir que des de fa deu mil any gairebé ha estat el lligant per excel·lència en la construcció.

Durant els últims decennis (a partir de la segona meitat del s.XIX) ha esta totalment abandonada i substituïda primer per la calç hidràulica i després pel ciment, però avui en dia cada cop està més estesa la voluntat de recuperar la seva tecnologia tradicional, tant en la producció i com en l'ús d'aquest material noble. No només entre els especialistes del camp de la bioconstrucció, de l'arquitectura o la restauració, sinó també entre el públic general cada cop més preocupat per una construcció de qualitat i respectuosa amb el medi.
L'ús més conegut de la calç és en el camp de la construcció, tot i que el seu ús també el trobem en la química industrial, en la siderúrgia, en l'agricultura i en els tractaments mediambientals.

Es tracta d'un lligant, és a dir, d'un material que barrejat amb àrids (sorres) i aigua, lliga la barreja obtenint un morter o pasta, utilitzat per aixecar o revestir diferents tipus de construccions. I que a la vegada permet ser tenyida amb l'addició de pigments per obtenir revestiments amb colors i diferents decoracions i pintures al fresc.


www.soniaargano.com

jueves, 19 de abril de 2012

Sònia Argano Restauració amb Calç: Nova Pàgina Web

A la meva nova web trobareu tota la informació sobre la restauració
amb calç i el meu llibre "Cal Aérea en Pasta, Apuntes para su buen uso"www.soniaargano.com