Llibre: "Cal Aérea en Pasta"

CAL AÉREA EN PASTA: Apuntes para su buen uso” – Ed. Joystuc, 2009 –Sònia Argano i Montserrat Guixeras.


Sinopsis:  Amb aquest llibre no pretenem fer una reivindicació romànticad’un antic material de construcció, sinó una posada en valor d’un material, la calç grassa, que malgrat el seu caràcter mil·lenari, és plenament vigent i fins i tot imprescindible per a la construcció en la societat actual preocupada, i amb raó, del medi ambient i de les emissions excessives de CO2.
La finalitat
 d’aquestes anotacions, ha estat d’una banda intentar trencar la confusió existent entorn d’un material noble, el funcionament del qual i ússemblen més un secret que simple coneixement teòric i pràctic, alhora que desmitificar la complexitat de la seva aplicació, ja que pensant que potser no sigui tan complicat utilitzar-ho, puguem començar a fer-ho.
Utilitzem
 materials de la “era del plàstic” pensant, inconscientment, tenirsuficients coneixements sobre el comportament de tots ells i de la sevadegradació, quan després dels últims 50 anys podem constatar els greusproblemes que comporten, tant mediambientals com a socials i econòmics.
A nivell
 mediambiental, solament resulta vàlida l’elecció d’un criteri que recolzi una indústria química neta, utilitzant recursos naturals i renovables.


cal aerea en pasta
Cal aerea en pasta